facebook

 

Obchodní značka PYROgas® je výhradní značkou firmy B AGRO Březová s. r. o.

 

PYROgas® Lambda Control - ekologické teplovodní kotle

VYSOKÁ ÚČINNOST AŽ 91,9%             5. EMISNÍ TŘÍDA

 

 

Princip spalování v kotlích PYROgas®

Principem spalování se kotle PYROgas® výrazně liší od běžných kotlů na pevné palivo. Ke spalování paliva dochází způsobem zplyňování dřeva. Podstata zplyňování spočívá v tepelném rozkladu organických a anorganických látek v uzavřené komoře kotle za mírného přetlaku primárního vzduchu vytvářeného vzduchovým ventilátorem. Proces zplyňování probíhá v zásobníku kotle, nad litinovou tryskou. V první fázi dochází k vysoušení a uvolnění prchavých složek z paliva. V druhé fázi se uvolněné plyny smíchají v protoru trysky s předehřátým sekundárním vzduchem a vytvoří hořící směs plynů. V třetí fázi dochází ke shoření plynů ve spalovacím prostoru kotle a odvedení spalin přes trubkový výměník tepla do komínu.

Tento spůsob hoření je velmi efektivní, což má za následek výrazné snížení spotřeby paliva oproti kotlům s klasickým spalováním.

Kotel PYROgas® Lambda Control využívá z Lambda Sondy informace o přebytku kyslíku ve spalinách. Na základě těchto informací řídí klapku primárního a sekundárního vzduchu. Tento systém řízení umožňuje efektivněji spalovat všechny druhy dřeva a zároveň snižuje spotřebu paliva o 20 až 25%. Kotel PYROgas® Lambda Control se tak stává úsporným a ekologickým kotlem.

Základní výbava

 • regulace
 • Lamda Sonda
 • teploměr spalin
 • chladící výměník
 • servo klapka pro řízení primárního a sekundárního vzduchu
 • litinová tryska
 • odpouštěcí ventil Honeywell

Výhody

 • snížení spotřeby paliva dokonalým spalováním o 20 - 25%
 • vysoká účinnost kotle až 91,9%
 • odnímatelné vedení primárního vzduchu pro lehké čištění
 • zešikmení stěn prostoru zásobníku u kotle PYROgas® 16, 25 a 40
 • vyšamotovaný prostor zásobníku pro snížení tvorby dehtu u kotle PYROgas® 16
 • větší výška izolace pro zvýšení účinnosti